Convocatòria oberta per a la selecció d'un projecte de dibuix contemporani a la fira Drawing Room Lisboa

Convocatòria oberta per a la selecció d'un projecte de dibuix contemporani a la fira Drawing Room Lisboa

    1. Objecte de la convocatòria


L'Institut d'Estudis Baleàrics, juntament amb els organitzadors de la fira de dibuix contemporani Drawing Room, llança una convocatòria oberta per a la selecció d'un projecte de dibuix contemporani a la fira Drawing Room Lisboa, que se celebra del 9 al 13 d'octubre de 2019 a la Sociedade de Belas Arts de Lisboa, Portugal.

    2. Descripció del projecte


L'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) és un organisme del Govern de les Illes Balears, dedicat a la promoció exterior de la llengua i la cultura de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. A través de la seva àrea de cultura, té com a objectius estratègics consolidar a les Illes Balears com un mercat cultural estructurat, així com fomentar la projecció exterior de la música, les arts escèniques, la literatura i les arts visuals de les illes.


Per tal de promoure i donar visibilitat a la creació artística de l'àmbit de les arts visuals de les Illes Balears, l'IEB ha tancat un acord de col·laboració amb els organitzadors de la fira Drawing Room Lisboa, perquè un/a artista balear realitzi una intervenció de dibuix contemporani en un mur del recinte expositiu.


Els artistes que es presentin a aquesta convocatòria han de ser naturals de les Illes Balears o residents a l'arxipèlag.


Les propostes de projectes que es presentin a la convocatòria hauran d'estar focalitzats en el dibuix contemporani, per tal d'adequar-se l'especialització de la fira.


La intervenció s'ha de realitzar in situ. L’artista pot començar el seu treball el dilluns 7 d’ octubre de 2019, a partir de les 9.00 hores, i ha de concloure’l abans de dimecres, 9 d'octubre, a les 12.00 hores.


L'acció consistirà en la creació d'una intervenció mural site-specific (dues parets de 2 i 6 metres, respectivament, per 3 metres d'alt; vegeu plànol de l'Annex I) en la qual es facin servir, es reelaborin o qüestionin tècniques i maneres de pensar relacionades amb el dibuix.


L’artista comptarà amb l'assistència curatorial de Bruno Leitão, comissari i director d'Hangar Centre de Investigação Artística a Lisboa, qui a més de redactar un breu text per a la publicació promocional que acompanya el projecte.


L'artista haurà d'autoritzar a Drawing Room Lisboa i l'Institut d'Estudis Baleàrics per utilitzar, reproduir i difondre únicament amb finalitats de difusió qualsevol material gràfic i de text que estigui subjecte a drets d'autor relacionat amb la seva participació a la fira. Així mateix, haurà d'autoritzar que a partir del 14 d'octubre de 2019 es destrueixi el mural creat.


El projecte expositiu promogut per l'IEB a la fira Drawing Room es concep com un projecte de promoció de la creació artística balear, sense activitat ni objectiu comercial.
 
    3. Pressupost i coordinació tècnica
 

La previsió per al pressupost general del projecte expositiu és de 6.000,00 € (Annex II), que inclou els conceptes de lloguer de les parets; material de producció; honoraris de l'artista; honoraris per a l'assistència curatorial i la redacció d'un breu text; desplaçament a Lisboa i allotjament de l'artista durant l'execució del projecte i la durada de la fira; producció de material de difusió i senyalètica.
 

La proposta final d'exposició haurà d'ajustar-se a les especificacions tècniques i pressupostàries previstes per l'IEB. L'IEB s'encarrega de l'organització i gestió del projecte, que inclou la contractació de proveïdors i el control i supervisió pressupostaris. L’artista haurà de coordinar-se estretament amb l'IEB per al correcte i puntual compliment de totes les tasques estipulades per al projecte (vegeu el punt 8, Tasques de l'artista).

    4. Destinataris


Aquesta convocatòria està dirigida a artistes balears que en la seva pràctica artística dediquin un lloc destacat al dibuix contemporani.
 

Els/les artistes podran ser persones físiques o jurídiques i concórrer a la convocatòria de forma individual o col·lectiva (en aquest últim cas hauran de nomenar un representant dels autors del projecte).

    5. Criteris de selecció del projecte


Els criteris de selecció tindran en compte:
    • L'adequació del projecte al marc conceptual de la fira Drawing Room
    • L'interès del projecte en termes d'innovació, originalitat i qualitat
    • El potencial de promoció exterior de l'artista participant
    • La viabilitat tècnica i econòmica del projecte

    6. Selecció del projecte guanyador


La selecció del projecte guanyador correspon a un jurat format per Mónica Álvarez Careaga, comissària i directora de la fira Drawing Room Madrid-Lisboa; Bruno Leitão, comissari i director d'Hangar Centre de Investigação Artística a Lisboa; i Manuel Navacerrada, col·leccionista i membre del Comitè Consultiu de Drawing Room Lisboa.
 

La decisió del jurat serà inapel·lable.

 

7. Honoraris i cobrament dels honoraris


Els honoraris del / de l'artista s'estipulen en 1.000,00 € (impostos inclosos).
Els honoraris no inclouen les despeses de desplaçament i estada de l'artista a la fira, que seran gestionats i coberts per l'IEB.
El pagament dels honoraris d'artista es realitzarà contra factura en finalitzar l’edició de Drawing Room Lisboa.

    8. Tasques de l'artista


Les tasques de l'artista inclouen:
    • Elaboració del concepte i la proposta d'intervenció
    • Elaboració del projecte final, consensuat amb l'IEB en termes de viabilitat tècnica i pressupostària
    • Realització del mural de dibuix contemporani entre els dies 7 i 9 d'octubre de 2019 a l'espai assignat per l'organització al recinte expositiu. L’artista pot començar el seu treball el dilluns 7 d'octubre, a partir de les 9.00 hores, i ha de concloure-abans del dimecres 9 d'octubre, a les 12.00 hores.
    • Assistència a la inauguració de la fira i disponibilitat per a una estada mínima de dos dies durant la celebració de la fira
Per a la realització d'aquestes tasques, l’artista haurà de coordinar-se estretament amb l'IEB en relació al compliment del cronograma proposat (annex III).

    9. Presentació de projectes


Els interessats a participar en la present convocatòria hauran de presentar la documentació:
    • Correu electrònic amb un breu text de presentació
    • DNI o passaport escanejat
    • La proposta del projecte en arxiu PDF (identificat amb el nom i cognoms de l'artista), amb un dossier descriptiu i la proposta de l'artista (màxim 4 fulls). A la primera pàgina del projecte han d'aparèixer el nom complet i les dades de contacte de l'artista que presenta la candidatura.
    • Trajectòria professional de l'artista
Només s'acceptarà una proposta de projecte per candidat/a.

    10. Termini de recepció de projectes


El termini per a la recepció dels projectes finalitza l'11 d'agost de 2019, a les 23.59 h.

    11. Enviament dels projectes


Els projectes s'han d'enviar a l'adreça de correu electrònic de la fira Drawing Room info@drawingroom.pt, indicant en l'assumpte del missatge "Inscripció Open call: Projecte de dibuix contemporani Drawing Room Lisboa". Es confirmarà la recepció de la inscripció a la convocatòria.

    12. Resolució
L’artista del projecte seleccionat rebrà com a màxim el dia 19 d'agost de 2019 un correu electrònic de confirmació de la seva selecció per part de l'equip organitzador de la fira Drawing Room Lisboa, al qual haurà de respondre acceptant l'encàrrec. Resolt aquest tràmit, l'IEB publicarà el resultat de la selecció final a les seves pàgines web.

Més informació
En cas de preguntes o consultes, contactau Mónica Álvarez Careaga, directora de la fira Drawing Room, en info@drawingroom.pt

 

Annex I

 

 

Annex II

Previsió de pressupost (els imports inclouen impostos)

Lloguer del mur

2.000,00 €

Assistència curatorial

1.000,00 €

Honoraris de l’artista en concepte de cessió de drets de reproducció i realització de l’obra

1.000,00 €

Material de producció del mural

400,00 €

Senyalètica

100,00 €

Desplaçament i allotjament de l’artista

750,00 €

Material de difusió (publicació promocional, invitació)

750,00 €

Total

6.000,00 €

 

Annex III

Cronograma orientatiu

Recepció de candidatures

fins 11/8/2019

Selecció del projecte guanyador

fins 19/8/2019

Elaboració de la proposta final del projecte expositiu

fins 02/09/2019

Entrega del text curatorial, trajectòria professional de l’artista i imatges

fins 02/09/2019

Creació de l’obra

07 a 09/10/2019 

Inauguració de Drawing Room Lisboa

09/10/2019 a les 14.00 h

Visita guiada per a professionals del sector de les arts visuals

09/10/2019 a les 18.00 h

Cloenda de Drawing Room Lisboa

13/10/2019

 

 

     

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.